CV số 1367/SYT-NV v/v kiểm tra, chấn chỉnh việc chậm gửi dữ liệu quản lý thông tuyến KBCB BHYT lên Cổng Tiếp nhận của cơ quan BHXH - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 1367/SYT-NV v/v kiểm tra, chấn chỉnh việc chậm gửi dữ liệu quản lý thông tuyến KBCB BHYT lên Cổng Tiếp nhận của cơ quan BHXH
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang