CV số 1219/BHXH-GĐBHYT V/v chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 1219/BHXH-GĐBHYT V/v chuẩn hóa danh mục, dữ liệu điện tử và cập nhật, báo cáo kết quả giám định BHYT
14135 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang