CV số 1212 /BHYT-CNTT V/v tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghĩ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 1212 /BHYT-CNTT V/v tạo lập tóm tắt hồ sơ bệnh án, giấy chứng nhận nghĩ dưỡng thai và bổ sung hàm gửi hồ sơ.
19010 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang