CV số 1140 /BHXH-GĐBHYT V/v phối hợp của cơ sở KCB BHYT triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV số 1140 /BHXH-GĐBHYT V/v phối hợp của cơ sở KCB BHYT triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.
8246 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang