CV 5408/VP-VHXH ngày 31/07/2020 của Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV 5408/VP-VHXH ngày 31/07/2020 của Văn phòng đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.
4805 Lượt xem


 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang