CV 1713/UBND-VHXH Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
CV 1713/UBND-VHXH Về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
10757 Lượt xem


 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang