Công văn V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 4434/QĐ-BYT, Công văn số 4017/BYT-BH, 4044/BYT-BH của Bộ Y tế. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Công văn V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 4434/QĐ-BYT, Công văn số 4017/BYT-BH, 4044/BYT-BH của Bộ Y tế.
11826 Lượt xem

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang