Công văn số 504/UBND V/v tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đợt cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khoa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 504/UBND V/v tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đợt cao điểm bầu cử đại biểu Quốc hội khoa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
15710 Lượt xem
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang