Công văn số 3405-SYT-VP_ tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 3405-SYT-VP_ tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang