Công văn số 3335-SYT-VP_ triển khai, thực hiện Công văn số 3041UBND-NC ngày 26092023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, kỷ luật kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 3335-SYT-VP_ triển khai, thực hiện Công văn số 3041UBND-NC ngày 26092023 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, kỷ luật kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang