Công văn 1298/UBND-KGVX: V/v thực hiện nghiêm các biện phòng, chống dịch và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Công văn 1298/UBND-KGVX: V/v thực hiện nghiêm các biện phòng, chống dịch và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.
17847 Lượt xem


 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang