Chỉ thị 25 của BYT V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Chỉ thị 25 của BYT V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT.
10739 Lượt xem


 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang