các khoa, phòng, trạm có nhân viên nào trúng tuyển đợt vừa rồi thì cho xin các thông tin như trên để phòng tổ chức tạo phần mềm tài khoản viên chức để đăng nhập ghi thông tin của mình - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
các khoa, phòng, trạm có nhân viên nào trúng tuyển đợt vừa rồi thì cho xin các thông tin như trên để phòng tổ chức tạo phần mềm tài khoản viên chức để đăng nhập ghi thông tin của mình
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang