Các khoa, phòng, trạm căn cứ quy chế này, xây dựng quy chế cho hoạt động của đơn vị mình. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
Các khoa, phòng, trạm căn cứ quy chế này, xây dựng quy chế cho hoạt động của đơn vị mình.
11589 Lượt xem

Các khoa, phòng, trạm căn cứ quy chế này, xây dựng quy chế cho hoạt động của đơn vị mình. Tải về tại đây.


 

Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang