999-QD-SYT_QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Y tế - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
999-QD-SYT_QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Y tế
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang