997-QD-SYT_Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các phòng, tương đương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
997-QD-SYT_Quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với các phòng, tương đương và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang