929-SYT-NV_Về việc đăng ký nhu cầu tham dự khoá đào tạo Bác sĩ chuyên ngành Lao & Bệnh phổi cơ bản khoá 7 năm 2023 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
929-SYT-NV_Về việc đăng ký nhu cầu tham dự khoá đào tạo Bác sĩ chuyên ngành Lao & Bệnh phổi cơ bản khoá 7 năm 2023
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang