749-SYT-NV_Triển khai Nghị định 24-2024-NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
749-SYT-NV_Triển khai Nghị định 24-2024-NĐ-CP về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang