5211/SYT-NV về việc sao gửi Kế hoạch số 235/KH-UBKHCNMT15 ngày 29/10/2021 của Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
5211/SYT-NV về việc sao gửi Kế hoạch số 235/KH-UBKHCNMT15 ngày 29/10/2021 của Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2022 của Ủy Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang