436 SYT-VP Công văn gửi các đơn vị về thu hồi kinh phí đào tạo đối với các trường hợp viên chức thôi việc, bỏ việc. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
436 SYT-VP Công văn gửi các đơn vị về thu hồi kinh phí đào tạo đối với các trường hợp viên chức thôi việc, bỏ việc.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang