4041 SYT-NV Sao gửi Công văn số 6615BYT-KCB ngày 16112022 của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
4041 SYT-NV Sao gửi Công văn số 6615BYT-KCB ngày 16112022 của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Tuần lễ truyền thông phòng, chống kháng thuốc 2022
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang