3662-SYT-NV_Về việc đánh giá triển khai thực hiện Thông tư 11-2018-TT-BYT ngày 04-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3662-SYT-NV_Về việc đánh giá triển khai thực hiện Thông tư 11-2018-TT-BYT ngày 04-5-2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang