3655-SYT-TTr_Vv triển khai thực hiện Công điện số 968-CĐ-TTg ngày 16-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3655-SYT-TTr_Vv triển khai thực hiện Công điện số 968-CĐ-TTg ngày 16-10-2023 của Thủ tướng Chính phủ
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang