3613-SYT-VP_CV triển khai thực hiện Kế hoạch số 3083/KH-UBND ngày 19/09/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 20/07/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3613-SYT-VP_CV triển khai thực hiện Kế hoạch số 3083/KH-UBND ngày 19/09/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết số 53/2023/NQ-HĐND ngày 20/07/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang