3556 SYT-KHTC sao gửi Công văn số 3236UBND-KT ngày 2392022 của UBND tỉnh và gửi lại Công văn số 2695SYT-KHTC của Sở Y tế - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3556 SYT-KHTC sao gửi Công văn số 3236UBND-KT ngày 2392022 của UBND tỉnh và gửi lại Công văn số 2695SYT-KHTC của Sở Y tế
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang