3549 SYT-NVVề việc chủ động mua sắm các thuốc thuộc danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 152020TT-BYT - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3549 SYT-NVVề việc chủ động mua sắm các thuốc thuộc danh mục ĐTTT cấp quốc gia theo Thông tư 152020TT-BYT
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang