3545-SYT-NV_Về việc chấn chỉnh công tác kinh doanh thuốc và kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở kinh doanh thuốc, KCB. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3545-SYT-NV_Về việc chấn chỉnh công tác kinh doanh thuốc và kê đơn và bán thuốc theo đơn tại các cơ sở kinh doanh thuốc, KCB.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang