3523-TB-SYT_Thông báo Về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tây Ni - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3523-TB-SYT_Thông báo Về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích đối với Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Tây Ni
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang