3501-SYT-NV_Sao gửi văn bản (Quyết định số 24-2023-QĐ-TTg ngày 22-9-2023 của Thủ tướng Chính phủ) - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3501-SYT-NV_Sao gửi văn bản (Quyết định số 24-2023-QĐ-TTg ngày 22-9-2023 của Thủ tướng Chính phủ)
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang