3485-SYT-KHTC_Vv lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3485-SYT-KHTC_Vv lấy ý kiến dự thảo Thông tư Quy định phương pháp định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang