3396 SYT-NV về việc triển khai Công văn số 73QGPCTT ngày 2092022 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai về việc chủ động, phòng ngừa ứng phó thiên tai trong những tháng cuối năm 2022 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3396 SYT-NV về việc triển khai Công văn số 73QGPCTT ngày 2092022 của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống thiên tai về việc chủ động, phòng ngừa ứng phó thiên tai trong những tháng cuối năm 2022
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang