3382 SYT-NV vv Hỗ trợ y tế phục vụ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3382 SYT-NV vv Hỗ trợ y tế phục vụ Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS HCM tỉnh Tây Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2022-2027
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang