3319-SYT-NV_Về việc triển khai quyết định 3665-QĐ-BYT ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục hồi chức năng (đợt 4)”. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3319-SYT-NV_Về việc triển khai quyết định 3665-QĐ-BYT ban hành tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật về Phục hồi chức năng (đợt 4)”.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang