3265 SYT-NV vv Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần năm 2022 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3265 SYT-NV vv Quyết định thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần năm 2022
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang