3248 SYT-NV về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1805QĐ-UBND ngày 2682022 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt báo cáo Đánh giá khí hậu tỉnh Tây Ninh. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3248 SYT-NV về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1805QĐ-UBND ngày 2682022 của UBND tỉnh Tây Ninh về phê duyệt báo cáo Đánh giá khí hậu tỉnh Tây Ninh.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang