3182-SYT-NV_Vv tăng số lượng người đăng ký hiến tạng mô, tạng sau chết, chết não và phòng, chống mua bán mô, bộ phận cơ thể người. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3182-SYT-NV_Vv tăng số lượng người đăng ký hiến tạng mô, tạng sau chết, chết não và phòng, chống mua bán mô, bộ phận cơ thể người.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang