3127 SYT-NV về việc sao gửi Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3127 SYT-NV về việc sao gửi Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV 2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang