3122-SYT-NV_Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết số 128-NQ-CP ngày 11-10-2021 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3122-SYT-NV_Thông báo về cấp độ dịch của tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết số 128-NQ-CP ngày 11-10-2021
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang