3022-TB-SYT_Thông báo Tuyển sinh bác sĩ Y khoa theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2023 (đợt bổ sung) do Khoa Y-ĐHQG TP Hồ Chí Minh đào tạo - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
3022-TB-SYT_Thông báo Tuyển sinh bác sĩ Y khoa theo địa chỉ sử dụng của tỉnh năm 2023 (đợt bổ sung) do Khoa Y-ĐHQG TP Hồ Chí Minh đào tạo
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang