2979-SYT-QLHN_Sao gửi Quyết định số 3376-QĐ-BYT ngày 30-8-2023 của Bộ Y tế về việc ban hành “Đề cương quy trình kỹ thuật xét nghiệm”. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
2979-SYT-QLHN_Sao gửi Quyết định số 3376-QĐ-BYT ngày 30-8-2023 của Bộ Y tế về việc ban hành “Đề cương quy trình kỹ thuật xét nghiệm”.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang