2814-SYT-NV_Đăng tải hồ sơ xây dựng Nghị quyết quy định định mức chi thường xuyên của các chương trình Y tế - Dân số giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
2814-SYT-NV_Đăng tải hồ sơ xây dựng Nghị quyết quy định định mức chi thường xuyên của các chương trình Y tế - Dân số giai đoạn 2023-2028 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang