2576 SYT-NV Công bố điều chỉnh tuyến của các cơ sở đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2022 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
2576 SYT-NV Công bố điều chỉnh tuyến của các cơ sở đủ điều kiện đăng ký khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh năm 2022
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang