250-SYT-NV_sao gửi Quyết định số 19-2-024QĐ-UBND ngày 10-6-2024 về việc quy định quản lý CTRSH, y tế và các chất ô nhiễm liên quan đến vấn đề về bệnh tật và sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
250-SYT-NV_sao gửi Quyết định số 19-2-024QĐ-UBND ngày 10-6-2024 về việc quy định quản lý CTRSH, y tế và các chất ô nhiễm liên quan đến vấn đề về bệnh tật và sức khỏe con người trên địa bàn tỉnh
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang