2356-SYT-VP_V.V triển khai, thực hiện Thông báo số 65-TBTU, ngày 28-10-2022 của Tỉnh uỷ Kết luận về công tác quản lý cán bộ - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
2356-SYT-VP_V.V triển khai, thực hiện Thông báo số 65-TBTU, ngày 28-10-2022 của Tỉnh uỷ Kết luận về công tác quản lý cán bộ
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang