2291 SYT-NV về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1257QĐ-UBND ngày 0662022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực môi trường - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
2291 SYT-NV về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1257QĐ-UBND ngày 0662022 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Danh mục và quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực môi trường
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang