21-SYT-VP_CV đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (theo Công văn số 4312-UBND-NC ngày 29-12-2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh) - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
21-SYT-VP_CV đẩy mạnh việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin (theo Công văn số 4312-UBND-NC ngày 29-12-2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang