2185-SYT-NV_Về việc thanh toán chi phí KCB BHYT áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 24-2023NĐ-CP - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
2185-SYT-NV_Về việc thanh toán chi phí KCB BHYT áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 24-2023NĐ-CP
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang