1885 SYT-NV về việc triển khai Công văn số 236VPTT ngày 2842022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
1885 SYT-NV về việc triển khai Công văn số 236VPTT ngày 2842022 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang