163 SYT-NV sao gửi kế hoạch 118KH-SNN KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023 - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
163 SYT-NV sao gửi kế hoạch 118KH-SNN KẾ HOẠCH Phòng, chống bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2023
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang