1371/SYT-NV về việc sao gửi Quyết định số 342QĐ-TTg ngày 1532022 Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2025. - TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH

TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
TRUNG TÂM Y TẾ TRẢNG BÀNG TÂY NINH
0276 3880 252 | Cấp cứu: 0276 3880 297 | Tài chính: 0276 3880 252 Quốc lộ 22, Khu phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.
1371/SYT-NV về việc sao gửi Quyết định số 342QĐ-TTg ngày 1532022 Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia đến năm 2025.
Bài viết khác
Thông báo
Về đầu trang